Segovia Consultors

SEGOVIA CONSULTORS és una empresa dedicada a la gestió integral dels riscos psicosocials presents o potencials a les organitzacions públiques i privades amb el propòsit de generar oportunitats de millores que afavoreixin entorns saludables que contribueixin al desenvolupament de la qualitat de vida de les persones treballadores.

El nostre equip està format per professionals  (psicòlegs, tècnics de prevenció de riscos laborals, metges del treball, formadors, advocats…) amb una dilatada experiència en seu àrea d’especialització, que treballan de forma multidisciplinar per satisfer deíntegrament les necessitats dels nosstres clientes.

Treballem amb una metodologia basada en la practicitat. El nostre propòstit és acnseguir la satisfacció dels nostres clients, i això passa per aportar solucions aplicables que corregeixin o disminueixin el risc que els factors psicosocials i organitzatius actuïn de manera nociva.

Utilitzem eines d’anàlisi i diagnòstic àmpliament contrastades, que reporten alts nivells de fiailidad i validesa.

Per a nosaltres és molt important implicar i fer participar en tot el procés d’avaluació dels factors psicosocials i organitzatius, així com en les fases posteriors d’implantació de mesures preventives i/o correctives,  a totes les persones de l’organització. Això ens garanteix l’obtenció d’informació suficientment objectiva tant per a realitzar una anàlisi real de la situació, així com perquè les decisions que prengui l’empresa per promoure un canvi organitzatiu siguin de més qualitat, acceptades i s’incrementi el nivell de compromís envers elles.

Com podran comprovar, al llarg de la informació que els presentem a la nostra pàgina, els oferim un servei de caràcter integral. Els animem a que facin ús d’ell i ens tinguin en compte per a col·laborar amb vostès en el procés de desenvolupament de la seva organització.