Com a tècnic en prevenció, quin tipus de violència he d’identificar i avaluar?

Els tipus de violència que són necessaris identificar i avaluar, evidentment són aquelles manifestacions que no s’han pogut eliminar.En concret, en el procés d’identificació de riscos podem destacar tres tipus de violència laboral:

  • Violència tipus I (violència externa): És aquell tipus de violència de caràcter extern, és a dir que el subjecte actiu de l’acte violent no està relacionat amb l’empresa (per exemple robatoris, etc.).
  • Violència tipus II (violència emesa pels receptors del servei): Pròpia d’aquells llocs de treball en els quals es presta una atenció directa al client (presencial o telefònica). (Ex. agressions física, insults, amenaces, etc).
  • Violència tipus III: (violència entre propis integrants de l’empresa): És aquella modalitat de vioelncia que es dóna entre companys, superiors, treballadors d’empreses amb les quals tenim relacions, etc).