Desenvolupament organitzatiu

Entre els diversos serveis que oferim per acompanyar les empreses en el procés de desenvolupament destaquem:

  • Selecció de personal.
  • Elaboració de professiogrames.
  • Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball.
  • Elaboració de Plans de formació.
  • Elaboració de plans de comunicació.
  • Elaboració de manuals d’acollida.
  • Elaboració de Plans d’Igualtat.
  • Lideratge.
  • Estrategies de motivació.
  • Implantació de sistemes de gestió de conflictes.

En breu disposaran de més informació ampliada sobre aquests serveis.