Formació

En aquest espai trobareu una àmplia relació d’accions formatives que pretenen afavorir l’ampliació de coneixement, desenvolupar competències i recursos de les persones per garantir una major possibilitat d’adaptació a un entorn laboral cada cop més estressant alhora que actuïn com mecanisme de desenvolupament organitzatiu.

Si desitgen més informació sobre aquestes accions o sobre d’altres que puguin ser del seu interès només cal que es posin en contacte amb nosaltres.

Relació d’accions formatives

Habilitats interpersonals

 • Intel·ligència emocional aplicada a la direcció de persones.
 • Comunicació assertiva aplicada a la direcció de persones.
 • Direcció preventiva: l’actitud proactiva per millorar el rendiment de les persones.
 • Gestió de conflictes i divergències.
 • Tècniques de negociació (projecte Harward de negociació).
 • Direcció i conduccció d’equips de treball.
 • Animació i direcció de reunions efectives.
 • Tècniques per millorar el rendiment de les persones.
 • Aprendre a millorar l’atenció al client.

Gestió del risc psicosocial

 • Formació especialitzada en l’elaboració, implantació i auditoria de protocols de gestió de l’assetjametn laboral “mobbing”  (psicològic, sexual i/o per raó de sexe)
 • Formació especialitzada per aquells professionals que hi participen en la gestió de l’assetjament laboral (directius, responsables de recursos humans, membres de comitès, comandaments intermedis, tècnics de prevenció, metges del treball, etc.).
 • Campanyes d’informació i sensibilització per al personal de l’empresa.
 • Marc normatiu d’aplicació a la gestió de l’assetjament laboral.
 • Gestió de la síndrome  de desgast professional “Burnout”.
 • Gestió de l’estrès laboral.
 • Introducció a la gestió del risc psicosocial.

DOCUMENT TÈCNIC 3 RELACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES 2015-2016