Peritatges judicials

OBJECTIU:

El nostre principal objectiu és l’elaboració d’informes tècnics i professionals en l’àmbit d’actuació de la psicosociologia aplicada al treball per a la seva presentació en processos laborals, civils i penals com a prova pericial.

ÀMBIT DE PERITATGE: (psicosociologia aplicada al treball).

 • Valoració de situacions individuals: estrès, burnout, psicopatologia individual, violència, assetjament laboral, assetjament sexual, simulació, addicció a la feina.
 • Valoració de situacions col.lectives (exposició a factors de risc psicosocial i organitzatius): càrrega mental, exigències cognitives, emocionals, sentit del treball, conflictes de rol, interès pel treballador, clima de treball, entusiasme, autonomia temporal i decisional, possibilitat de relació social, lideratge, suport social.

ÀREES D’INTERVENCIÓ I OBJECTIUS DELS PERITATGES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Incapacitat laboral: temporal o permanent (parcial, total, absoluta i gran invalidesa).
 • Accident de treball / Malaltia professional.
 • Impugnació de recàrrec de prestacions.
 • Determinació de contingències.
 • Valoració de l’existència d’un risc determinat.

CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES DICTÀMENS PERICIALS:

 • Objectivitat i imparcialitat d’acord amb l’article 335.2 de la LEC.
 • Explica’t per facilitar la comprensió del mateix, la metodologia utilitzada per arribar a les conclusions i intentar donar resposta a tots els interrogants que es planteja en el supòsit que es peritat.
 • Claredat per facilitar la comprensió per part de persones no tècniques.
 • Justificació tècnica i científica a efectes d’evitar una impugnació o declaració de nul.litat.

Si desitja més informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.