Valoració del dany psicològic

OBJECTIU:

El nostre principal objectiu és oferir tant a les empreses i organitzacions, així com als professionals que col.laboren en l’assessorament de les mateixes, estudis i valoracions objectives tant de les condicions o factors de risc de caràcter organitzatiu i psicosocial que poden afectar la salut de els treballadors així com de les conseqüències tant organitzatives, col.lectives i/o individuals que es poden derivar (estrès laboral, burnout, depressió, trastorns d’ansietat, patologies derivades del mobbing, insatisfacció laboral, etc.).  

RELACIÓ DE SERVEIS OFERTATS

  • Valoració psicològica i psiquiàtrica de les alteracions i processos mentals o psicològics, en l’àmbit laboral o social.
  • Valoració de l’estat mental o de psicopatologia laboral o social, derivat dels riscos psicosocials.
  • Valoració de la personalitat i de les habilitats socials (assertivitat, competències…).
  • Valoració del dany psicològic individual en l’àmbit laboral o social, tant pel que fa a la resposta emocional com a l’alteració de la personalitat.
  • Valoració del dany psicosocial col·lectiu, tant pel que fa a la resposta emocional com a la personalitat.
  • Realització d’estudis per a la valoració de la relació entre les condicions de treball i el dany per a la salut dels agents laborals o socials.
  • Programes de valoració de la capacitat laboral, transitòria i permanent, relacionada amb l’exposició a factors psicosocials (Informes pericials).

Si desitja més informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.