Hi ha indicadors d’alerta de presència de factors de risc psicosocial?

Alguns dels indicadors d’alerta sobre factors de risc psicosocial que no es troben correctament gestionats poden ser els següents:

 • Increment de la simptomatologia física i psicològica.
 • Increment de l’absentisme físic.
 • Disminució del nivell de compromís amb els objectius de l’organització.
 • Deteriorament del nivell de rendiment del treballador.
 • Intenció d’abandonament de l’organització.
 • Increment del nombre de sol·licituds de canvi de lloc de treball (rotació no desitjada).
 • Empitjorament del clima de treball.
 • Augment del nombre de conductes hostils (violència, assetjament, maltractament …).
 • Actituds disfuncionals cap als clients interns i/o externs (cinisme, disminució del nivell de tolerància, robotització, disminució del nivell de disponibilitat, etc.).
 • Increment del nombre de psicopatologies (depressió, estrès, desgat professional, etc.).
 • Increment del nombre d’accidents.
 • Tedi, avorriment …
 • Etc