Jornada tècnica: “Implementació de la cultura d’empresa saludable a les PIMES: La salut com a eina per millorar l’eficiència de l’empresa”.

  • Data: 6 de març de 2012
  • Horari: 9 a 14 hores
  • Lloc: Redessa
  • Ciutat: Reus