Jornada tècnica: “Gestió del talent i la innovació a les organitzacions”.

L’ADEG organitza aquesta jornada amb l’objectiu d’aportar idees i coneixements per al disseny d’un marc procliu a la germinació i detecció de tanlen emprenedor a les organitzacions, així com a l’estímul de la innovació.Des de SEGOVIA Consultors, col·laborem com a moderadors de la Taula rodona: “El talent emprenedor, el punt de vista dels directius”.