L’assetjament psicològic o moral té consideració d’accident o de malaltia professional?

Segons entenc i estic observant de manera freqüent s’està produint un error bastant important respecte de si l’assetjament psicològic “mobbing”  ha de tenir consideració d’accident de treball o malaltia proefesional o derivada del treball.

Segons interpreto l’assetjament psicològic no té ni tindrà consideració d’accident de treball o malaltia professional o deirvada del treball ja que l’assetjament psicològic és “causa” i no “conseqüència”.

Quan parlem d’assetjament psicològic fem referència a un procés d’exposició (factor de risc) que potencialment pot ocasionar un “dany”. Aquest dany potencial, en cas de materialitzar-ja sigui com un psicopatologia o malaltia física, és el que hauríem de valorar si el considerem com a accident de treball o malaltia professional.