Les psicopatologies tenen consideració d’accident o de malatia professional?

Per respondre a aquesta pregunta ens hem de remetre a allò que disposa la Llei General de la Seguretat Social, en concret el que disposen els articles 115 i 116.

Segons el que disposa l’article 116 podem afirmar que les psicopatologies no tenen consideració de malaltia professional ja que no estan recollides en el quadre de malalties professionals.

Per tant, en el cas que un treballador manifesti simptomatologia psicològica, emocional o conductual associada al desenvolupament de la seva activitat laboral (com ocasió o conseqüència del desenvolupament del treball), sempre que hi hagi una relació de causalitat, o quan les condicions de treball agreugin una malaltia psicològica preexistent, o quan la lesió s’hagi produït en temps i lloc de treball, aquestes tindrien consideració d’accident de treball