Normativa europea

  • Directiva 2006/54/CE, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació