Perspectiva 108

A la pàgina 39 trobareu algunes de les conclusions a les quals vam arribar el passat dia 22 de novembre a la jornada que va tractar el tema de “La prevenció del risc psicosocial en una conjuntura de crisi”.