Pot citar alguns exemples de psicopatologies laborals?

Entre les psicopatologies és habituals en l’àmbit laboral podem destacar les següents (relació no exhaustiva):

Trastorns de l’estat d’ànim

 • Trastorn de depressió major.
 • Trastorn distímic.
 • Trastorn ciclotímic.

Trastorns d’ansietat

 • Trastorn d’angoixa
 • Trastorn per estrès posttraumàtic.
 • Trastorn per estrès agut.
 • Trastorn per ansietat generaitzada.
 • Trastorn per ansietat no especificada.

Trastorns somatoforms

 • Trastorn de somatització.
 • Trastorn somatoform indiferenciat.
 • Trastorn de conversió.

Trastorns dissociatiu

 • Amnèsia dissociativa.
 • Trastorn de la identitat dissociatiu.
 • Trastorn de despersonalització.

Trastorn adaptatiu

 • Trastorn adaptatiu amb estat d’ànim depressiu.
 • Trastorn adaptatiu com ansietat.
 • Trastorn adaptatiu mixt.
 • Trastorn adaptatiu amb trastorn de comportament.