Quan és necessari realitzar una avaluació dels factors de risc psicosocial.