Què entenem per violència laboral?

Segons estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) podem entendre la violència com:

  • “L’ús deliberat de la força física o el poder, ja sigui en grau d’amenaça o efectiu, contra un mateix, una altra persona, un grup o comunitat, que causi o tingui moltes probabilitats de causar lesions, mort, dany psicològic, trastorn del desenvolupament o privacions. “(Organització Mundial de la Salut).

L’Acord Marc Europeu sobre Violència i Assetjament en el Treball (AMEVA) declara que existeix violència quan un o varis treballadors o directius son agredits en circumstàncies relacionades amb el treball.

D’altres aproximación al concepte de violència són:

  • Són aquells comportaments violents dels quals poden ser víctimes les persones per raó del seu treball; normalment s’associa la violència amb l’agressió però el concepte comprèn altres conductes susceptibles de violentar i intimidar a qui les pateix.
  • “Acció o actitud potent i autoafirmativa, que s’expressa de manera física, verbal o simbòlica”.