Què és i quina finalitat perseguiex un dictament pericial?

  • Un dictamen pericial és un document en què es presenten de forma ordenada i estructurada les conclusions d’una investigació o d’una estimació o valoració d’uns fets o situació per part d’un expert en la matèria
  • Es tracta d’un dels diferents mitjans de prova que poden utilitzar les parts o els tribunals en un procés jurisdiccional.
  • La finalitat és la de il·lustrar al jutge en l’assumpte que s’està jutjant, proporcionant al jutge els coneixements tècnic-científics necessaris per a resoldre ls controvèrsia que s’ha plantejat.