Què puc fer per prevenir el desgast professional o “burnout”?

Algunes de les  estratègies de prevenció del desgast professional es centren en l’adquisició i millora de estils d’afrontament.

Programes dirigits a estratègies instrumentals (Per a la solució de problemes).

 • Tècniques de resolució de problemes
 • Millora desl nivells d’assertivitat.
 • Maneig del temps en forma eficaç
 • Optimització de la comunicació
 • Canvis en l’estil de vida, etc.

Programes dirigits a estratègies pal · liatives (Per el maneig de les emocions associades).

 • Entrenament i adquisició d’habilitats per a expressió d’emocions.
 • Maneig dels sentiments de culpa.
 • tècniques de relaxació.

D’altres recomanacions:

 • Intensificar i revaloritzar les relacions personals i familiars.
 • Planificar i desenvolupar activitats d’oci i socials.
 • Tenir temps i espai per al joc i la recreació.
 • No saltar-se els períodes de vacances.
 • Desenvolupar alguna activitat física.
 • Realitzar  psicoteràpia focalitzada en el problema per prevenir la cronificació de la Síndrome.
 • Augmentar la competència professional, afavorir la recerca i la formació continuada.
 • Redissenyar l’execució, fent les coses de manera diferent.
 • Prendre petits moments de descansos (pauses) durant el treball.
 • Autoprojectar objectius reals i factibles d’aconseguir.
 • Com a últim recurs per no abandonar la professió.