Quines diferències existeixen entre l’assetjament d’intercanvi i l’assetjament ambiental?

Les principals característiques que defineixen l’assetjament d’intercanvi (quid pro quo) són:

  • Gairebé sempre és intencionat
  • Asimetria de poder entre el subjecte actiu i el passiu.
  • Pot ser un sol incident, depenent de la severitat.

Les principals característiques de l’assetjament ambiental són:

  • Pot ser sense intenció.
  • Pot donar-se entre companys, iguals.
  • És freqüent, sever i perllongat.