Quina documentació he d’elaborar per afavorir la integració d’un protocol de gestió de l’assetjament laboral “mobbing”?

Alguns dels documents que cal elaborar per afavorir la integració d’un protocol de gestió de l’assetjament són els següents:

Documents relacionats amb la prevenció de l’assetjament laboral “mobbing”:

 • Document nº 1.  Política de la direcció respecte a la prevenció i abordatge de l’assetjament.
 • Document nº 2.  Declaració i compromís dels treballadors per aconseguir un entorn lliure d’assetjament.
 • Document nº 3.  Tríptic informatiu.
 • Document nº 4.  Check-list de control periòdic d’indicadors d’alerta.
 • Document nº 5.  Check-list de conductes representatives de valors preventius de l’assetjament laboral.

Documents relacionats amb l’inici del procés formal de resolució de conflictes.

 • Document nº 6.   Chek-list de notificació de conductes inadequades.
 • Document nº 7.   Drets i responsabilitats de la persona denunciant.
 • Document nº 8.   Renúncia voluntària al procés d’investigació.
 • Document nº 9.   Consentiment informat.
 • Document nº 10. Drets i responsabilitats de la persona denunciada.
 • Document nº 11. Acta de reunió.
 • Document nº 12. Relació de proves psicotècniques.

Documents relacionats amb la finalització del procés.

 • Document nº 13. Informe de conclusions.
 • Document nº 14. Notificació de sanció per faltes greus.
 • Document nº 15. Notificació d’acomiadament per faltes molt greus.

Documents relacionats amb la gestió del sistema.

 • Document nº 16. Registre d’informació i formació.
 • Document nº 17.  Registre d’entrega de documentació.
 • Document nº 18.  Check-list de comprovació de l’aplicació del protocol.
 • Document nº19. Check-list de desenvolupament en la Negociació col·lectiva, de l’actuació preventiva de la violència en el treball.
 • Document nº 20. Glossari de termes i definicions.
 • Document nº 21. Chek-list d’auditoria interna del procés de gestió.

Si voleu més informació sobre els documents relacionats, contacteu amb nosaltres.