Quines característiques ha de tenir un relat d’una persona que denúncia un cas d’assetjament en qualsevulla de les seves modalitats?

A l’hora de valorar el relat d’una persona presumptament exposada a un procés d’assetjament em de tenir en compte els següents criteris:

El relat ha de generar CERTESA, VERACITAT i VERSEMBLANÇA.

  • Quan parlem de certesa volem dir que la declaració generar confiança, seguretat. El relat no ve motivat pel ressentiment, l’enemistat, l’enfrontament o l’enemistat entre les persones en litigi.
  • Quan fem referència a que el relat a de ser versemblant volem dir que hi ha existència de fets constats (conductes) i de proves alienes a la persona que denuncia els fets (documents, testimonis, informes, etc.).
  • Quan diem que el relat a de ser veraç fem referència a que el relat està absent de incoherències i contradiccions.