Quins factors organitzatius que poden incrementar el risc que un treballador pateixi una psicopatologia laboral?

Tot i la complexitat que comporta realitzar una classificació dels factors de riscos psicosocial ressenyem alguns d’aquests factors que en interacció amb les persones poden incrementar el risc de patir psicopatologies laborals.

 • Concepció del lloc de treball.
  • Treball monòton i / o excessiva variació de tasques.
  • Manca d’ajust entre la capacitat de la persona i les tasques del lloc.
  • Deficient distribució o repartiment d’activitats entre els llocs de treball.
  • Escàs nivell d’autonomia temporal i decisional.
  • Treballs amb alta i baixa tensió.
  • Etc.
 • Càrrega i ritme de treball.
  • Excessiva o reduïda càrrega o demanda de treball.
  • Excessiu o reduït ritme de treball.
  • Etc.
 • Programació del treball.
  • Excessiu temps de treball.
  • Treball nocturn ia torns.
  • Horaris inflexibles.
  • Etc.
 • Canvis en l’organització del treball.
  • Temporalitat i precarietat de les relacions laborals.
  • Tamany de l’empresa i el recurs a la subcontractació.
  • La flexibilitat en les relacioens laborals.
  • Etc.
 • Cultura d’organització i gestió.
  • Els estils de comandament i direcció
  • Conflicte i ambigüitat de rol.
  • Escassa possibilitat de desenvolupament de la carrera professional.
  • Manca de participació i transparència de la informació o excés d’ambdues.
  • Manca de recursos materials i persones per al desenvolupament de les tasques.
  • Etc.
 • Relacions interpersonals.
  • Actes de violència i assetjament laboral.
  • Escassa possibilitat de relació social.
  • Treball nocturn.
  • Etc.