Quins qüestionaris puc administrar per valorar el dany psicològic d’un treballador?

En la següent taula relaciono algunes de les proves que es poden administrar per obtenir informació sobre les possibles repercussions que es poden derivar d’estar exposat a unes condicions laborals inadequades.

A part de les proves és necessari realitzar entrevistes clíniques i una profunda història laboral per observar l’existència d’incongruències amb els resultats obtinguts en els qüestionaris.

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE PROVES D’AVALUACIÓ DEL DANY PSICOLÒGIC
PROVAVALORA
Qüestionari de Salut i Qualitat de vida SF-36.Qualitat de vida i estat de salut general
Escala d’ansietat i depressió de Golberg EADG-18.Realitza un screening de l’ansietat o de la depressió.
Qüestionari de salut general de Golberg GHQ-28.Percepció subjectiva de l’estat de salut general.
Escala de valoració psiquiàtrica d’ansietat i depressió de Hamilton.Diagnòstic d’ansietat.
Qüestionari Breu de Burnout de Bernardo Moreno (CBB)Desgast professional.
Qüestionari d’assertivitat de Rathus.Nivell d’autoafirmació.
Qüestionari de depressió de Beck – IDB.Gravetat de la depressió.
Escala de desesperança de Beck.Desesperança.
Patrons subjectius de fatiga (PSF).Estat de fatiga física i mental.
Qüestionari de actituds disfuncionals DAS).Autoestima.
Escala de simptomatologia d’estrès (ESE).Trastorns psicosomàtics.
Guia d’exploració clínica.Consciència, orientació, afectivitat, psicomotricitat, atenció i memòria de la persona.
Trastorn d’estrès posttraumàticQüestionari de diagnòstic que segueix els criteris del DSM-IV-R.
Test de salut total de Langner-AmielSimptomatologia general derivada dels processos estressants.
Escala d’avaluació de l’activitat global (EAAG)Avaluació de l’activitat psicosocial general.
Escala d’avaluació de l’activitat social i laboral (EAASL)Avaluació del moment actual o passat de deteriorament de l’activitat social o laboral.
Escala d’avaluació global de l’activitat relacional (EAGAR)Permet valorar si la persona disposa dels requeriments afectius i instrumentals relacionats amb la resolució de problemes, organització i clima emocional.