Quins són els criteris a considerar per establir l’existència d’un cas d’assetjament?

De forma general podem dir que les característiques de les conductes d’assetjament són les que esmentem a continuació:

  • Existència de conductes.
  • Reiteració i freqüència de les conductes. (En el cas de l’assetjament sexual una sola conducta podria ser suficient).
  • Existència de relació bilateral entre el subjecte actiu i passiu.
  • Susceptibles de causar un dany a la salut de la persona (encara que no el causi).
  • Les conductes creen un entorn d’hostilitat i intimidació.
  • Atempten contra la dignitat de les persones i dels drets laborals.