Tot assetjament laboral és discriminatori?

No tot procés d’assetjament implica discriminació, encara que sí tot procés d’assetjament comporta un tracte desigual i arbitrari respecte a altres persones.

Podríem definir l’assetjament discriminatori com aquella conducta no desitjada per la persona que la rep té la seva motivació en característiques consubstancials de la persona o en aspectes que la persona no ha podidio decidir. Exemple d’això és l’assetjament que una persona pugui rebre pel seu sexe, gènere, edat, identitat sexual, ideologia política, raça, etc.

No considerem assetjament discriminatori el sofert per motius de gelosia, enveja, no acceptació de les diferències individuals, etc.