Trajectòria

Els hi convido a acompanyar-me per un breu recorregut de la meva trajectòria professional. Desitjo que la lectura us resulti atractiva.

DADES ACADÈMIQUES

 • Ara fa 23 anys vaig finalitzar els estudis de psicologia obtenint el títol de “Llicenciat en Ciències de l’Educació i Psicologia”. Estudis que vaig cursar a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona entre els anys 1989 i 1994.
 • El 1998 vaig ilniciar el “Mestratge en Prevenció de Riscos Laborals” en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball. Estudis realitzats al Servei de Tecnologia Químia (STQ) de la Universitat Rovira i Virgili.

DADES PROFESSIONALS

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Actualment desenvolupo les funcions de director tècnic i psicòleg de l’empresa SEGOVIA CONSULTORS.
 • Durant els últims 17 anys he vingut desenvolupant professionalment funcions pròpies del tècnic superior de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball en diferents empreses i institucions de diversos sectors d’activitat (serveis i industrial).
 • Durant 7 anys he estat responsable de l’Àrea de Psicosociologia Aplicada al Treball d’un Servei de Prevenció Aliè. En l’exercici d’aquest lloc he dut a terme treballs relacionats amb el desenvolupament del sistema social de l’empresa. Alguns d’aquests treballs els relaciono a continuació:
  • Anàlisi de riscos psicosocials i organitzatius.
  • Estudis específics d’estrès laboral i burnout.
  • Anàlisi de situacions d’assetjament psicològic.
  • Elaboració, implantació i auditoria de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral (psicològic, sexual, per raó de sexe…).
  • Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball.
  • Elaboració de professiogrames.
  • Selecció de personal.
  • Resolució de conflictes entre personal intern o extern de l’empresa.
  • Formació en habilitats interpersonals (assertivitat, gestió de conflictes, intel·ligència emocional…).
  • Peritatges judicials.
  • Etc.
 • Durant 6 anys he desenvolupat funcions d’assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals de diferents entitats empresarials en les   províncies de Tarragona i Barcelona.


ÀREA DE FORMACIÓ

En els últims 16 anys he vingut participant en la formació de professionals de la prevenció, recursos humans, metges, gerents, directius, comandaments intermedis, agents socials, etc., en els àmbits de la prevenció de riscos laborals i els recursos humans.

 • Formador en l’àmbit dels Recursos Humans: Comunicació assertiva aplicada a la direcció de persones; Intel.ligència emocional aplicada a l’empresa; Direcció preventiva com a eina per millorar el rendiment dels treballadors; Gestió i resolució de conflictes; Tècniques de negociació; Com millorar l’autoestima de les persones en l’àmbit laboral; Conducció i direcció d’equips de treball, etc.).
 • Professor associat al Departament de Psicologia Social. Impartició de Assignatures de Psicologia del Treball I i Psicologia Social i de les Organitzacions (URV).
 • Formador en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: Cursos de nivell superior, intermedi i bàsic en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada al Treball; Gestió de l’estrès laboral; Gestió del desgast professional; Gestió de l’assetjament psicològic; Estratègies d’intervenció psicosocial, etc.).
 • Professor en diferents Postgraus de Prevenció de Riscos laborals i Igualtat (Universitat Rovira i Virgili, Euncet).

COL·LABORACIONS

Al llarg dels darrers anys he col·laborat de forma activa amb diferents institucions i organitzacions en l’àmbit de la gestió del risc psicosocial i del desenvolupament de les persones i equips de treball.

 • 2016: Taller “Intel·ligència emocional aplicada a la direcció de persones”. EDE (Escola de Direcció      d’Empreses).
 • 2016: Dinar-col·loqui”Gestió dels risc psicosocial”. PDP (Programa de Direcció de Pimes).
 • 2016: Taller “Assertivitat aplicada a la gestión de persones”. EDE (Escola de Direcció d’Empreses).
 • 2015: Taller “Direcció Preventiva, millora del rendiment laboral”. EDE (Escola de Direcció d’Empreses).
 • 2015: Taller “Investigació de casos d’assetjament en l’entorn laboral”. CEPTA.
 • 2015: Taller “Elaboració de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral”. CEPTA.
 • 2015: SER Tarragona. Entrevista sobre l’assetjament laboral.
 • 2015: SER Tarragona. Entrevista sobre estrès laboral.
 • 2014: “Integració de la prevenció: protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral” VII Simposi Recursos Humans. Cambra de Comerç de Tarragona.
 • 2013: “Elaboració de Protocols de Prevenció i Abordatge de l’Assetjament Laboral”. CEPTA.
 • 2013: “La Síndrome del Desgast Professional”. CEPTA.
 • 2010: Participació al taller “Elaboració, implantació i avaluació de protocols per a la gestió de l’assetjament a les empreses”. Organitzat per SEPIEMTA de l’Ajuntament de Tarragona.
 • 2009: Participació al programa “Els matins de TV3”. Debat sobre l’absentisme laboral.
 • 2009: Conferència “Els Protocols d’assetjament en el treball: eines de prevenció i abordatge”. Ajuntament de Sitges.
 • 2009: Conferència “Els Protocols d’assetjament en el treball: eines de prevenció i abordatge”. CEPTA.
 • 2008: Taller “Com gestionar l’assetjament moral en les organitzacions”. Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG).
 • 2008: Conferència-col.loqui “La solitud de l’empresari en temps de crisi”. ADEG.
 • 2008: Conferència-col.loqui “Les psicopatologies laborals com a causa creixent de l’absentisme”. Associació d’Empresaris del Garraf (ADEG).
 • 2007: Col·laboració en la organització de les Jornades de Prevenció de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
 • 2007: Col·laboració en la organització de II Jornades de Prevenció de l’ADEG.
 • 2006: Col·laboració en la organització de I Jornades de Prevenció de l’ADEG.
 • 2006: Ponència a Jornades sobre l’estrès laboral. Fira de Reus.
 • 2006: Ponència a les II Jornades del Mobbing. Associació Mobbing. No!
 • 2006: Taula rodona “La Formació més enllà de la Universitat”. FITTATUR. Palau de Congressos de Tarragona.
 • 2005: Conferència “La psicosociologia aplicada al treball: el gran repte de la prevenció”. CEPTA
 • 2005: Conferència “L’assetjament psicològic: mobbing”. ASSOCIACIÓ MOBBING.NO.
 • 2005: Conferència“L’assetjament psicològic: mobbing”. PORT TARRAGONA.
 • 2005: Conferència “L’assetjament psicològic: mobbing”. CEPTA.
 • 2004 – Act: Col.laboració amb diverses entitats en redacció d’articles divulgatius.
 • 2005: Participant en Taula rodona a la Universitat d’Estiu de la URV de Tarragona.
 • 2005/06: Participació en diversos programes de ràdio (ONA Catalana, EMMT de Tarragona, Onda Cero Vilanova, Catalunya Ràdio. Canal Blau).
 • 2004: Conferència sobre el mobbing. FSP d’UGT. Casa del Mar de Tarragona.
 • 2004: Conferència sobre “La Intel·ligència emocional en l’àmbit laboral”. FITTATUR. Palau de Congressos de Tarragona.
 • 2003: Conferència sobre el mobbing. Cambra Comerç de Reus.
 • 2003: Entrevista sobre assetjament psicològic en el treball a TVE 2. (Programa: Catalunya avui)
 • 2002: Conferència “L’assetjament psicològic: mobbing” .Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
 • 2002: Conferència “L’assetjament psicològic: mobbing”. Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
 • 2000: I Jornades de Prevenció de Riscos Laborals a l’IES Jaume Huguet.
 • 1995: Col.laboració en ràdio SP. SP. (Emissores municipals) en la difusió de la salut mental.